برای ارتباط با گروه آموزشی تخته سبز از طریق شماره های زیر تماس حاصل فرمایید و یا همچنین با تکمیل فرم در بخش نظرات هرگونه درخواست ، پیشنهادات و انتقادات خود را مکاتبه کنید.

    تدریس خصوصی علوم اجتماعی